💹

XSB Distribution 2.0

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

XSB Distribution 2.0

Để chuẩn bị cho sự ra mắt của Lightning Rewards 2.0. Cũng như để gởi lời cảm ơn chân thành đến với cộng đồng, những người đã sát cánh với Solareum ngay từ những ngày đầu. Chúng tôi rất vui mừng thông báo tới các bạn về hình thức phân phối XSB mới. Đây cũng là một trong những nổ lực để gởi 50% tổng cung của XSB đến với cộng đồng, cái mà chúng tôi đã đề cập tới trong white paper ngay từ những ngày đầu.

Việc phân bổ XSB sẽ hoạt động thế nào?

Mỗi ngày những người dùng XSB sẽ được làm 1 nhiệm vụ điểm danh ở trên app, sau khi điểm danh xong bạn sẽ ngay lập tức nhận được một lượng XSB tương ứng với số lượng XSB bạn đang nắm giữ. Nếu bạn thực hiện điểm danh đều đặn mỗi ngày, số lượng XSB token mà bạn nhận được trong 1 năm sẽ hơn APR = 20%+.

Ví dụ:

  • Bạn đang giữ 10.000 XSB
  • APR = 20% → mỗi lần làm nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 0.055% số lượng token bạn đang năm giữ, 10.000 * 0.055% = 5.5 XSB.
  • Vậy với việc hold 10.000 XSB và làm nhiệm vụ. Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 5.5+ XSB
  • Hơn nữa, số lượng XSB bạn nhận được cũng sẽ được dùng để tính cho số lượng XSB mà bạn nhận được vào ngày hôm sau.

Lợi ích dành cho người giới thiệu

Chúng tôi rất biết ơn những người đã giúp Solareum phổ biến XSB tới nhiều người dùng hơn. Do đó, chúng tôi cũng đã cập nhật thuật toán để giúp những người giới thiệu nhận được không giới hạn số lượng XSB thông qua việc giới thiệu Solareum tới bạn bè và người thân.

Ứng với mỗi lượt làm nhiệm vụ từ người được giới thiệu, người giới thiệu cũng sẽ nhận được một lượng XSB token tương ứng, với lợi tức 0.015% trên mỗi lượt làm nhiệm vụ. Số lượng XSB mà người dùng nhận được sẽ không giới hạn. Tuỳ thuộc vào số lượng người dùng mà họ giới thiệu và số lượng XSB token mà mỗi người dùng đang nắm giữ.

Ví dụ:

  • Người được giới thiệu đang nắm giữ 10.000 XSB.
  • Với lợi tức 0.015%. → 10.000 * 0.015% = 1.5 XSB
  • Vậy tương ứng với mỗi lượt làm nhiệm vụ của người được giới thiệu, người giới thiệu sẽ nhận được 1.5 XSB.

Lãi xuất 20% liệu có gây ra sự mất ổn định trong hệ sinh thái

  • Chúng tôi hiểu rằng hành trình phía trước còn rất dài. Và những sự ủng hộ ở thời điểm ban đầu nên được đền đáp xứng đáng. Do đó, APR = 20%+ là chấp nhận được ở thời điểm hiện tại. Hoàn toàn không gây ra sự mất ổn định về lâu dài.
  • Hơn nữa, mỗi quý, chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết, xem xét và điều chỉnh mức lãi suất để phù hợp với tình hình hiện tại hơn. Cũng như để giúp sự phát triển bền vững của toàn bộ hệ thống.

Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm tới dự án. Chúng tôi hy vọng rằng, việc phổ biến XSB chính là bước đệm để hệ sinh thái Lightning Rewards có thể phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.