📈

Thông tin thị trường XSB/USDC

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

Thông tin thị trường XSB/USDC

image

Bên dưới là thông tin liên quan tới thị trường XSB/USDC. XSB sẽ chính thức được cung cấp thanh khoản từ team vào ngày 03/12. Nhưng ngay từ lúc này bạn đã có thể tương tác với thị trường. Bên dưới là thông tin thị trường

  • Market ID: 6pcGYqts3QnxLafvZ1aEAYSAgtfyLkRLXKoWDLJpDDz1
  • AMM ID: FUr5JEyPVxJreMwwkK9qzoWE16CU8KzDRwnc6nuomUK5
  • Giá IDO: 0.0075$
  • Giá khởi tạo: 0.0085$
  • Tổng XSB đang lưu hành: 4.6% tổng cung - 44.85M XSB.
  • Các bạn vui lòng xem qua bài viết này để nắm được tổng quan thị trường hiện tại: http://bit.ly/xsb-listing-plan-vn

Các link liên quan tới XSB/USDC

Lưu ý

  • Chắc các bạn cũng đã biết, các bạn có thể add thanh khoản ở trên Raydium để nhận được phí giao dịch. Nhưng chúng tôi khuyên các bạn chưa nên thực hiện việc thêm thanh khoản sớm, khi thị trường chưa ổn định. Xin vui lòng tìm hiểu và cân nhắc các rủi ro trước khi thực hiện hành động này.
  • Chúng tôi khuyên các bạn nên đặt limit order ở trên dexlab. Đây được xem như là một hành động an toàn để bảo vệ các bạn khi thanh khoản của pool chưa được dồi dào.
  • Hiện tại chúng tôi chưa khuyến khích các bạn trade trên Serum DEX được cung cấp ở trong app Solareum. Vì có khá nhiều phần chưa được tối ưu. Chúng tôi khuyên bạn nên trade trên Raydium hay Dexlab để có được các trải nghiệm tốt nhất.
  • Các bạn có thể import ví Sollet, Phantom vào Solareum Wallet để có thể đồng bộ ví của các bạn trên web và điện thoại. Các bạn trade ở trên web với Phantom hay Sollet, và chuyển tiền cho bạn bè trong lúc đang di chuyển với Solareum Wallet - với cùng 1 ví. Thông tin hướng dẫn - http://bit.ly/xsb-an-toan

Cảm ơn các bạn

Chúc các bạn giao dịch vui vẻ và an toàn

Team Solareum