📜

Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng

Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng

image

Xin chào các bạn,

Solareum Wallet là Ví tiền số cho triệu người dùng. Giúp bạn thực hiện tất cả các nhu cầu hằng ngày của bạn, bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, ngay trên điện thoại.

Chúng tôi hiện tại cung cấp 2 tính năng chính là:

  •  Wallet: Cho phép các bạn tạo ví Solana, lưu trữ và chuyển nhận các SPL tokens một cách thuận tiện và nhanh chóng, ngay trên điện thoại.
  • Serum DEX: Giúp các bạn có thể nhanh chóng trade các token được hỗ trợ trên nền tảng SPL, ngay trong lúc di chuyển, ngay trên điện thoại, bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu. Giúp các bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đầu tư nào.

Solareum Wallet thu thập những dữ liệu gì?

Solareum Wallet hầu như không lưu trữ, thu thập bất kỳ thông tin nào của bạn. Tất cả các thông tin đều được lấy từ blockchain Solana.

Trong quá trình chạy Airdrop, có thể Solareum Wallet sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại. Việc này để đảm bảo một cá nhân chỉ được nhận airdrop một lần duy nhất. Số điện thoại bạn cung cấp sẽ được mã hóa và lưu trữ trên server của Solareum, dùng cho mục đích đối chiếu với các yêu cầu nhận airdrop trong tương lai. Vì đã được mã hóa nên ngay cả đội ngũ Solareum cũng không thể truy xuất lại được thông tin số điện thoại của bạn.

Solareum Wallet không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn, cũng như thực hiện quá trình liên kết các thông tin để xác định người dùng thực sự là ai. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định này, và sẽ luôn như vậy.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu cá nhân của bạn nếu có, sẽ được lưu trữ trên server của Solareum, và được backup liên tục theo thời gian. Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào (nếu có) của bạn cho bất kỳ bên thứ 3, trừ khi có sự can thiệp từ cơ quan công quyền.

Những thiết bị, cảm biến có thể sẽ được kích hoạt trong quá trình sử dụng app?

Trong quá trình sử dụng ứng dụng, Solareum Wallet có thể yêu cầu truy cập Camera của bạn, để nhập address thông qua quá trình quét mã QR. Thông tin có được từ camera sẽ không được lưu trữ hay chuyển ra ngoài thiết bị cảu bạn.

Chúc các bạn có trải nghiệm tốt trên Solareum Wallet, và thành công trên con đường tự do tài chính trong tương lai.

Trân Trọng,

Team Solareum