🌲

Solareum: Định giá - Chiến lược

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

Solareum: Định giá - Chiến lược

image

Định giá

 • Tổng lượng token: 975.000.000 XSB, (9 + 7 + 5 = 21)
 • Định giá: 1 SOL = 20.000 XBS = 48.750 SOL (ngày 22/9/2021 ~ 130USD)
 • CAP = 48.750 SOL → 6.337.500 USD

→ XSB sẽ được list trên Serum DEX, + các Dapp sau khi 10% tổng cung được phân bổ.

Phân bổ XSB tokens

 • 50% Sẽ được airdrop để thúc đẩy quá trình tải app, giúp nhanh chóng tạo ra một hệ sinh thái đủ mạnh và leading trong phân khúc.
  • Đây hy vọng sẽ trở thành một chiến dịch marketing bùng nổ cho nền tảng Solareum.
 • 5% dành cho những người mua sớm.
 • 15% Sẽ được dành cho cộng đồng giúp phát triển Solareum, giúp Solareum go Global
  • Dịch thuật, nghiên cứu thị trường
  • Đối tác, Chuyên gia, KOLs
 • 20% Cho team
  • 5% sẽ được unlock ngay sau khi ứng dụng đạt 50k lượt tải.
  • 5% tiếp theo sẽ được unlock khi ứng dụng đạt 1M lượt tải
  • 10%: sẽ được unlock ngay sau khi app đạt được 5M lượt tải.
 • 10% Cho Founders
  • Sẽ được unlock sau khi đạt 10M lượt tải.

Sử dụng 5% lượng token từ IDO thế nào

5% token = 2437.5 SOL = 316.875 USD

Lượng tiền thu được thông qua IDO sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • 70% Sẽ được dùng để phát triển app:
  • 30%: Tích hợp các blockchain mới.
  • 10%: Tối ưu hóa Serum DEX cho mobile, tích hợp Dapp.
  • 60%: Sẽ được dành để phát triển Solareum Lightning.
 • 30% dùng để duy trì các hoạt động của công ty, trả lương nhân viên, văn phòng.

Vì 50% lượng token đã được danh cho marketing nên mình sẽ không dùng tiền có được từ IDO cho mục đích này.

Phân bổ 50% lượng token cho Airdrop thế nào

Định giá mỗi lượt tải dành cho Airdrop không nên quá cao, để nó có thẻ ảnh hưởng tới việc bán token hàng tuần của team. Cũng không nên quá thấp, để làm mất hết động lực giới thiệu.

 • Tổng cộng: 487.500.000 XSB → 2437.5 SOL → 3.168.750 USD
 • Số lượt tải mong muốn: 10.000.000 (?)
 • Mỗi lượt tải có giá: 48.75 XSB = 0.3169 USD ~ 7.319 VND
 • Hình thức:
  • Người được giới thiệu: 40 XSB cố định (~ 0.002 SOL dùng để mint address)
  • Người giới thiệu: X XSB, trong đó X là một biến số. Do đó mỗi lượt tải, số lượng token dành cho người giới thiệu tối đa là 48.75 - 40 = 8.75 XSB ()
  • Không giới hạn số lượng token mà người giới thiệu được nhận.

Biến số X được tính thế nào?

Biến số X được tạo ra giúp những người mới (những influencers) có động lực để khuyến khích những followers tải app nhiều hơn, biến số X giúp họ có thể đạt được nhiều hơn 8.75 XSB cho mỗi lượt tải.

Đồng thời, tổng lượng token distribute cho 10.000.000 lượt tải không được vượt quá 50% tổng cung. Quá 10.000.000 lượt tải, quá trình airdrop sẽ kết thúc.

PS: Trong quá trình chạy thực tế số lượng co thể bị lệch khoảng ±5%

X = delta * 8.75

From 0 -> 1.000.000 installs
delta = 2.5

From 1.000.001 -> 2.000.000
delta = 1.5

From 2.000.001 -> 4.000.000
delta = 1

From 4.000.001 -> 8.000.000
delta = 0.75

From 8.000.001 -> 10.000.000
delta = 0.5

Link tải ứng dụng: https://solareum.app/getwallet