🔑

Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?

image

Xin chào các bạn,

Solareum Wallet mới ra mắt nên cũng còn khá nhiều vấn đề tồn đọng. Bên team có nhận được thông báo là một số bạn không thể khôi phục ví của mình. Bên mình xin đưa ra một số giải pháp tạm thời, giúp các bạn sử dụng Solareum Wallet một cách an toàn:

1, Mình khuyến khích các bạn nên tạo wallet bên Phantom hay Sollet, và import ví đó vào Solareum. Để đảm bảo lúc nào bạn cũng có thể truy cập được ví, nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với Solareum Wallet.

2, Nếu các bạn không tiếp cận được với Phantom hay Sollet. Trước khi chuyển tiền vào ví SOL hãy thử khôi phục ví dùng chính mã bảo mật của Ví vừa tạo. Tuyệt đối không được sử dụng Ví nếu nó không thể khôi phục được. Và hạn chế cài đặt lại app để tránh mất mã bảo mật.

3, Chuyển một phần XSB lên ví Trust

4, Không chuyển quá nhiều tiền vào Solareum Wallet.

5, Các bạn có thể thử làm quen với Serum DEX, nhưng đừng đặt Order quá lớn, hãy đặt nhỏ nhỏ để hiểu hơn về Serum DEX và cách vận hành của nó.

Xin cảm ơn,Team Solareum