👟

Sử dụng Lightning Rewards thế nào?

Sử dụng Lightning Rewards thế nào?

Mục đích của LR

  • Tạo link giúp người dùng có thể nhận XSB token một cách nhanh chóng (trong tương lai sẽ hỗ trợ thêm SOL và USDC)
  • Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ link trên các social profile của mình (tương tự twitter tips), để nhận thường từ cộng đồng
  • Hy vọng, thông qua việc người dùng chia sẻ các link LR, sẽ có nhiều người biết đến Solareum, cũng như XSB hơn

Sử dụng LR thế nào

image
image
  • Nhấn vào nút XSB để lấy link LR
image
  • Chia sẻ link LR với bạn bè, hay trên các social profile
image
image
image
  • Khi người dùng click vào link thì sẽ được navigate tới trang chuyển XSB, địa chỉ người nhận đã được fill sẵn
image
image