LR hoạt động thế nào?

LR hoạt động thế nào?

Tìm hiểu thêm về Solareum -

Notes:

Hiện tại sẽ có 2 cách để Lightning Rewards hoạt động. Thông qua deeplink và SDK. Thực ra SDK cũng chỉ là deeplink được nâng cấp lên một chút thôi. Không có gì quá khác biệt.

Những thông tin cần cung cấp cho deeplink (*):

 • Address: Địa chỉ SOL nhận token
 • Currency: Mặc định là XSB, trong tương lai mình có thể sẽ cho phép người dùng nhận các token khác.
 • Quantity (optional): Số lượng token mà người tạo token mong muốn.
 • USD Equivalent (optional): Trong một số trường hợp, người dùng sẽ tránh dự giao động giá của token bằng cách đưa ra một con số USD cụ thể. Sau đó tùy thời điểm nhận token mà Solareum Wallet sẽ convert ra số lượng token tương ứng. Cái này mình chỉ để ở đây trước, trong tương lai Solareum Team se hỗ trợ phần này.
 • Client Id (optional): Đây là id do app bên thứ 3 sinh ra, dùng để xác định một giao dịch cụ thể.

Deeplink hoạt động thế nào?

 • Người dùng sẽ vào ứng dụng Solareum, sẽ có một màn hình giúp người dùng sinh ra deeplink.
 • Người dùng sẽ post link được cung cấp trên các profile mạng xã hội của mình như: youtube/tiktok/facebook, hay các bài viết cá nhân, (tương tự như buy me a coffee).
 • Khi người dùng khác đọc thấy những bài viết được chia sẻ, họ thấy hay và muốn tip cho người tạo nội dung. Họ chỉ cần click vào link → Màn hình tips/rewards trên Solareum Wallet sẽ được mở ra.
  • Thông tin address sẽ được tự động fill vào, người dùng không được sửa thông tin này.
  • Thông tin quantity cũng được tự động fill. Người dùng có khả năng cập nhật thông tin này nếu muốn.
 • Sau này mình sẽ có thể tích hợp thêm dịch vụ để rút gọn link, khi đó link sẽ có cấu trúc như:
  • bit.ly/XSB-XXXXXX

SDK / Ứng dụng bên thứ 3 hoạt động thế nào?

 • LR - SDK giúp ứng dụng bên thứ 3 có thể giao tiếp với Solareum Wallet để thực hiện 1 nhiệm vụ thanh toán.
  • Developer sẽ cung cấp một số thông tin để SDK giúp họ sinh ra deeplink (hoặc có thể dùng một cơ chế khác tương tự). Các thông tin được yêu cầu như ở phần mô tả deeplink ở trên.
  • Người dùng click vào button được cung cấp bởi ứng dụng bên thứ 3, → Ứng dụng Solareum sẽ được mở ra như bình thường.
 • Sau khi giao dịch xong, Solareum sẽ mở lại ứng dụng đã yêu cầu tip, với các thông tin được cung cấp như:
 • Button mặc định sẽ có nội dung như:
  • ⚡Rewards - 10 XSB