LR hoạt động thế nào?

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

LR hoạt động thế nào?

Tìm hiểu thêm về Solareum -

Notes:

Hiện tại sẽ có 2 cách để Lightning Rewards hoạt động. Thông qua deeplink và SDK. Thực ra SDK cũng chỉ là deeplink được nâng cấp lên một chút thôi. Không có gì quá khác biệt.

Những thông tin cần cung cấp cho deeplink (*):

 • Address: Địa chỉ SOL nhận token
 • Currency: Mặc định là XSB, trong tương lai mình có thể sẽ cho phép người dùng nhận các token khác.
 • Quantity (optional): Số lượng token mà người tạo token mong muốn.
 • USD Equivalent (optional): Trong một số trường hợp, người dùng sẽ tránh dự giao động giá của token bằng cách đưa ra một con số USD cụ thể. Sau đó tùy thời điểm nhận token mà Solareum Wallet sẽ convert ra số lượng token tương ứng. Cái này mình chỉ để ở đây trước, trong tương lai Solareum Team se hỗ trợ phần này.
 • Client Id (optional): Đây là id do app bên thứ 3 sinh ra, dùng để xác định một giao dịch cụ thể.

Deeplink hoạt động thế nào?

 • Người dùng sẽ vào ứng dụng Solareum, sẽ có một màn hình giúp người dùng sinh ra deeplink.
 • Người dùng sẽ post link được cung cấp trên các profile mạng xã hội của mình như: youtube/tiktok/facebook, hay các bài viết cá nhân, (tương tự như buy me a coffee).
 • Khi người dùng khác đọc thấy những bài viết được chia sẻ, họ thấy hay và muốn tip cho người tạo nội dung. Họ chỉ cần click vào link → Màn hình tips/rewards trên Solareum Wallet sẽ được mở ra.
  • Thông tin address sẽ được tự động fill vào, người dùng không được sửa thông tin này.
  • Thông tin quantity cũng được tự động fill. Người dùng có khả năng cập nhật thông tin này nếu muốn.
 • Sau này mình sẽ có thể tích hợp thêm dịch vụ để rút gọn link, khi đó link sẽ có cấu trúc như:
  • bit.ly/XSB-XXXXXX

SDK / Ứng dụng bên thứ 3 hoạt động thế nào?

 • LR - SDK giúp ứng dụng bên thứ 3 có thể giao tiếp với Solareum Wallet để thực hiện 1 nhiệm vụ thanh toán.
  • Developer sẽ cung cấp một số thông tin để SDK giúp họ sinh ra deeplink (hoặc có thể dùng một cơ chế khác tương tự). Các thông tin được yêu cầu như ở phần mô tả deeplink ở trên.
  • Người dùng click vào button được cung cấp bởi ứng dụng bên thứ 3, → Ứng dụng Solareum sẽ được mở ra như bình thường.
 • Sau khi giao dịch xong, Solareum sẽ mở lại ứng dụng đã yêu cầu tip, với các thông tin được cung cấp như:
 • Button mặc định sẽ có nội dung như:
  • ⚡Rewards - 10 XSB