🪴

Làm thế nào để sử dụng trang Explore

Làm thế nào để sử dụng trang Explore

Mục tiêu

  • Giúp solareum có thể giới thiệu những token tốt trên nền tảng Solana đến với cộng đồng
  • Tạo thêm nguồn thu nhập chủ động
image
image

Làm thế nào để đăng bài lên trang Explore

  • Hiện tại mình vẫn phải sử dụng wealthclub để đăng bài, trong tương lai a sẽ cho phép hiển thị bài viết từ nhiều nguồn khác nhau sau
  • Khi mình muốn feature 1 token mới, thì Quang gởi a tên của token đó. A sẽ thêm token đó vào config, và nó sẽ xuất hiện ở trên app.
  • Nếu muốn bài viết nào, xuất hiện trong mục chi tiết của token đó, mình chỉ cần thêm tag = tên token, vào bài viết trên wealthclub.
  • image
  • Một bài viết có thể có nhiều tags.
  • image