Lightning Rewards SDK

Lightning Rewards SDK

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

Lightning Rewards SDK

image

Lightning Rewards SDK cho phép các nhà phát triển bên thứ 3 có thể tích hợp SDK (react-native sdk) vào ứng dụng của họ. Từ đó ứng dụng có thêm một lựa chọn thanh toán thông qua Solareum Wallet. Quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, linh hoạt và được thực hiện hoàn toàn thông qua hệ thống blockchain của Solana.

Hiện tại Lighting Rewards SDK chấp nhận 3 token trong quá trình thanh toán: SOL, USDC, và XSB

Một số mã nguồn mở liên quan đến Lightning Rewards SDK 🚀

Tích hợp Lightning Rewards SDK

Việc tích hợp Lightning Rewards SDK chưa bao giờ dễ dàng đến thế, chỉ 2 câu lệnh đơn giản bạn đã có thể tích hợp tính năng thanh toán vào trong ứng dụng sẵn có của bạn.

Solareum Grants

Tích hợp Lightning Rewards SDK vào ứng dụng của bạn để nhận được tối đa 1.000.000 XSB token.

Việc tích hợp với Solareum cũng sẽ giúp các bạn được biết đến bởi người dùng trong hệ sinh thái của Solareum. Bên cạnh đó thì Solareum còn mang lại những hiểu biết cho bạn về tiền mã hóa và công dụng của chúng.

🪴
Ngay sau khi tích hợp, dự án sẽ nhận được 100.000 XSB

Tuỳ thuộc vào lượng người dùng mỗi ngày, ứng dụng sẽ nhận được thêm XSB sau khi tích hợp với Lightning Rewards SDK, token sẽ được unlock 5% mỗi tháng.

  • DAU > 500: 150.000 XSB
  • DAU > 1500: 300.000 XSB
  • DAU > 3000: 550.000 XSB
  • DAU > 5000: 700.000 XSB
  • DAU > 10000: 1.000.000 XSB

Demo

Lightning Rewards trên IOS

Lightning Rewards trên Android

Liên hệ

  • Nguyen Thanh Quang
  • Email: hiiamquang@solareum.app
  • Telegram: @Solareum_NTQ