Lightning Rewards là gì?

Lightning Rewards là gì?

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

Lightning Rewards là gì?

image

Xin chào các bạn,

Như đã có đề cập ở các bài viết trước đây, Solareum Wallet không đơn thuần chỉ là một crypto wallet cho Solana. Mà team còn định hình mình trở thành một đơn vị tiên phong phát triển giao thức thanh toán cho web3.0.

Thực ra hình thù của web3 thế nào thì chắc chưa có ai có thể trả lời được. Vì mình nhận thấy rằng thực tế thì sẽ luôn vượt ngoài sự tưởng tượng của con người. Chỉ có một cách để không bị bỏ lại phía sau, đó chính là bắt tay vào thực hiện ngay hôm nay.

Và Lightning Rewards là một giao thức như vậy. Biết rằng con đường để đi đến web3 sẽ còn khá chông gai. Nên Lightning Rewards sẽ bắt đầu với những việc đơn giản nhất, có chính là kết nối thế giới tương lai với thế giới kỹ thuật số mà chúng ta đang sống hiện tại. Để giúp nhiều người hơn thấy được các lợi ích mà blockchain đem lại.

Để hiểu Lightning Rewards là gì thì các bạn có thể tham khảo Twitter Tips - Bringing Tips to everyone 3. Kết hợp với Solareum Wallet, Lightning Rewards là một giao thức mà có thể dễ dàng tích hợp với các bên thứ 3, giúp mọi người có thể chuyển tiền qua lại với nhau, đa nền tảng, đa phương thức, chứ không còn gói gọn ở việc bạn phải mở điện thoại lên và nhập địa chỉ của bạn bè để chuyển tiền cho họ.

Quan trọng nhất là Private Key sẽ không bao giờ rời khỏi điện thoại của bạn khi sử dụng Lightning Rewards.

Ứng dụng của Lightning Rewards bạn có thể hình dung như:

  • Bạn vào tinhte đọc được 1 bài viết hay và bạn có thể nhanh chóng thưởng cho người viết chỉ với một cú chạm.
  • Bạn sử dụng các ứng dụng tích điểm, thay vì các nhà phát triển ứng dụng tự phát hành điểm của họ, thì họ có thể tích hợp với Lightning Rewards - XSB.
  • Bạn có thể sử dụng Lightning Rewards - XSB để kích hoạt các dịch vụ kỹ thuật số trong tương lai.

Lightning Rewards sẽ len lỏi mọi ngóc ngách trong cuộc sống của bạn. Theo cách mà chúng ta chưa thể hình dung được.

Team Solareum,