Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
✡️

Giải mã ý nghĩa Logo Solareum

Giải mã ý nghĩa Logo Solareum

image

Solareum lấy cảm hứng từ Solar - thuộc về mặt trời và Reum - hậu tố chỉ các nguyên tố hiếm. Hơn nữa, đặt trong bối cảnh hệ sinh thái Solana, cái tên Solarum còn mang nghĩa là cực nhanh, và hiệu quả. Dzo đó chúng tôi lấy biểu tượng là tia chớp, với background là các đa giác màu tím - lấy cảm hứng từ đá phong thủy Amethyst. Hơn nữa, biểu tượng tia chớp cũng có hình chữ S, khá tương đồng với cái tên Solareum.

Với mong muốn rằng, XSB - token của nền tảng, sẽ hút bớt năng lượng tiêu cực, đồng thời cho phép chủ sở hữu nó có những năng lượng mãnh liệt từ thế giới tự nhiên, để đủ sức phát triển và hoàn thiện bản thân, vì một mục tiêu làm chủ tài chính, tạo ra sự thịnh vượng lâu dài và ổn định cho bản thân và gia đình.

Link Tải ứng dụnghttps://solareum.app/getwallet 2

Quá trình phát triển Logo

image

Team Solareum